Zahraniční spolupráce

Zahraniční spolupráce

Společnost AMS-Novatech s.r.o. organizuje výměnu informací a spolupráci firem z širokého teritoriálního spektra za účelem, zajištění propagace jimi vyráběných a dodávaných komodit, dodávek zboží a výrobků, propojování potenciálních poptávek s potenciálními výrobci a zajišťování oběhu zboží prostřednictvím barterových, kompenzačních nebo forfaitingových obchodníků operací.