Zaměření společnosti

Zastoupení firem

Společnost AMS-Novatech s.r.o. zastupuje firmy, které dodávají špičkové výrobky jak v oblasti finálních produktů, tak v oblasti výrobní kooperace a používající nejmodernější technologie při jejich výrobě. Je připravena poskytnout jak konzultační, tak technickou pomoc a veškeré informace o sortimentu zastupovaného zboží a služeb.

Zprostředkování obchodu

Společnost AMS-Novatech s.r.o. zprostředkovává obchody s firmami v oblasti ropy a plynu, energetiky, výroby a ovládání armatur, výroby kompresorů, elektrických točivých strojů, turbín, chemického průmyslu a dodavatelů potravinářských surovin Středoevropského klimatického pásma.

Zahraniční spolupráce

Společnost AMS-Novatech s.r.o. organizuje výměnu informací a spolupráci firem z širokého teritoriálního spektra za účelem, zajištění propagace jimi vyráběných a dodávaných komodit, dodávek zboží a výrobků, propojování potenciálních poptávek s potenciálními výrobci a zajišťování oběhu zboží prostřednictvím barterových, kompenzačních nebo forfaitingových obchodníků operací.